ครอบครัวอบอุ่น ต้องการอะไร?

คนเราจะมีทัศนคติแนวทางชีวิตอย่างไร จะเริ่มต้นจากครอบครัวเป็นลําดับแรก ที่จะคอยดูแลเลี้ยงดูให้เป็นไปแบบนั้น สิ่งที่ครอบครัวครัวอบอุ่นต้องการ จึงมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

ความเข้าใจ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตาม ทุกคนล้วนแต่อยากได้ความเข้าใจ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเข้าใจเรา เราก็ต้องเปิดใจและเข้าใจคนอื่นด้วยในขณะเดียวกัน

การยอมรับ โดยเฉพาะในวัยรุ่น ครอบครัวจำเป็นต้องให้ความเข้าใจในธรรมชาติของช่วงวัยนี้ ว่าอาจทำอะไรแปลก ๆ เพียงเพราะต้องการการยอมรับก็ได้

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หากต้องการสร้างความเข้าใจ ยอมรับกัน ก็จำเป็นต้องรู้จักฟัง และยอมรับเหตุผลของผู้อื่นด้วย ไม่ยัดเยียดความคิดให้ผู้อื่น

รู้จักขอโทษและให้อภัย ไม่จำเป็นว่าเด็กต้องขอโทษเท่านั้น แต่หากผู้ใหญ่ทำผิดพลาดก็สามารถขอโทษได้ ในขณะเดียวกันก้ต้องให้อภัยกันให้เป็น

แก้ปัญหาด้วยเหตุผล ไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตาม การใช้เสียงดัง ความรุนแรง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ลองปรับด้วยการทำให้เย็น รับฟัง จะเป็นทางออกได้

ลดอบายมุข ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แน่นอนว่าพ่อแม่คือต้นแบบสำคัญ อยากให้เด็กเป็นแบบไหน พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบและทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย

ใช้เวลาด้วยกัน เงยหน้าจากจอสี่เหลี่ยมแล้วใช้เวลาพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ครอบครัวต้องเพิ่มสิ่งนี้ให้เป็นกิจวัตร

ออกไปทำกิจกรรม ใช้เวลาในการออกไปเที่ยว พักผ่อน หรือเล่นกีฬาด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ได้เรียนรู้และได้เพิ่มความใกล้ชิดกันในครอบครัวให้มากขึ้น

ขอบคุณ สสส.