ความอ่อนแอทางพันธุกรรมของบุหรี่เมนทอล

ตัวแปรทางพันธุกรรมที่พบเฉพาะในคนเชื้อสายแอฟริกันเพิ่มความพึงพอใจของผู้สูบบุหรี่สำหรับบุหรี่ที่มีเมนทอลซึ่งเป็นสารเติมแต่งรสชาติ กลุ่มนักวิจัยนานาชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาและสถาบันสุขภาพแห่งชาติระบุว่ายีนของ MRGPRX4 นั้นมีความแตกต่างกันระหว่างผู้สูบบุหรี่ที่ใช้บุหรี่เมนทอลมากกว่าผู้สูบบุหรี่รายอื่น ๆ

การศึกษาแบบหลายคนเป็นครั้งแรกที่มองข้ามยีนทั้งหมดเพื่อระบุความอ่อนแอทางพันธุกรรมของบุหรี่เมนทอล บทบาทอย่างยิ่งในรูปแบบการสูบบุหรี่ของสหรัฐอเมริกา จากข้อมูลของ FDA พบว่าเกือบ 20 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาสูบบุหรี่เมนทอลซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักสูบบุหรี่ชาวแอฟริกัน – อเมริกันและผู้สูบบุหรี่วัยรุ่น ในสหรัฐอเมริกา 86% ของผู้สูบบุหรี่ชาวแอฟริกัน – อเมริกันใช้บุหรี่เมนทอลเปรียบเทียบกับผู้ที่สูบบุหรี่ในยุโรปน้อยกว่า 30% นอกจากนี้บุหรี่เมนทอลอาจเลิกยากกว่าบุหรี่ชนิดอื่น แม้ว่าในขั้นต้นจะไม่ได้เป็นจุดสนใจของการศึกษา แต่นักวิจัยยังค้นพบเบาะแสว่าเมนทอลอาจลดการระคายเคืองและความรุนแรงของการสูบบุหรี่ได้อย่างไร