เผยญี่ปุ่นจะอภัยโทษนักโทษ 6 แสนคนวันฉลองขึ้นครองราชย์เดือนนี้

หนังสือพิมพ์ไมนิจิในญี่ปุ่นรายงานอ้างแหล่งข่าวรัฐบาลว่า รัฐบาลเตรียมอภัยโทษนักโทษคดีลหุโทษจำนวน 600,000 คน เนื่องในวันเฉลิมฉลองการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ 22 ตุลาคมนี้

รายงานระบุว่า ผู้ได้รับการอภัยโทษจะได้รับการยกเลิกการถูกจำกัดสิทธิทางกฎหมาย เพราะตามกฎหมายญี่ปุ่นผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกปรับจะถูกห้ามขอใบอนุญาตหลายอย่างเป็นเวลา 5 ปี ด้านนายโยชิฮิเดะ สุกะ หัวหน้าคณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตอบข้อถามผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้ว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ จึงไม่ขอให้ความเห็นในรายละเอียด

รอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมว่า ในวันเฉลิมฉลองการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ก่อนคือสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเมื่อปี 2533 ญี่ปุ่นได้อภัยโทษนักโทษทั้งหมด 2.5 ล้านคน พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์แรกในรอบสองร้อยปีที่ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 30 เมษายน และมกุฎราชกุมารนารุฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์ในวันถัดมา